Rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä

Eräjärven Seudun vesiosuuskunta

y-tunnus 0925618-4

Eräjärventie 1591 c/o Eräjärven kehittämisyhdistys

35220 Eräjärvi

 

Toimitusjohtaja Päivi Sillanpää

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Rekisterin nimi

Vesiosuuskunnan Jäsentieto- ja laskutusrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään vesiosuuskunnan jäsenten vesiasioiden hoitamisessa. Laskutusrekisteriin tallennettujen jäsenten henkilötietoja käytetään laskutuksen ja jäsenasioiden hoitoon.

 

Rekisterin tietosisältö

Jäsenrekisteri sisältää jäsenten yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, kiinteistön rekisterinumero ja osoite sekä vesimittariin liittyvät tiedot.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenrekisteriin saadaan tietoja hakijan jäsenhakemuksesta ja jäsensopimuksesta. Lisäksi saadaan tietoja Väestörekisterikeskuksesta.

Laskutusrekisteriin saadaan tietoja jäsenrekisteristä.

 

Tietojen säännönmukaiset siirrot

Jäsenrekisterin tietoja luovutetaan jäsenelle itselleen ja osuuskunnasta eronneelle.
Laskutusrekisteristä luovutetaan jäsentä koskevia tietoja jäsenelle.

Tietoja luovutetaan myös pyynnöstä Oriveden kaupungin vesilaskutuksen työntekijälle.

 

Vesiosuuskunnan Jäsentieto- ja laskutusrekisterin tiedot henkilötasolla

Vesiosuuskunnan käytössä oleviin järjestelmiin talletetaan alla olevia tietoja.

 

Laskutusrekisteri

·         vakituinen eli laskutusosoite

·         kiinteistöön liittyviä tietoja

Jäsentiedot

·         henkilötunnus

·         nimi (sukunimi, etunimet)

·         kiinteistön osoite

·         puhelinnumerot

·         sähköpostiosoite

 

Säännönmukaiset tietolähteet

·         jäsenen tiedot jäsenrekisteristä ja jäsenen omat ilmoitukset puhelimitse, palautuskortilla,sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

·         Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä käytetä suoramarkkinointiin.

·         Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina tai sähköpostilla mainittuun osoitteeseen.
Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa säilytetään toimistolla.

Sähköisesti tallennetut tiedot
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

 

Kameravalvontarekisteriseloste

Rekisterin pitäjä

Eräjärven Seudun vesiosuuskunta

y-tunnus 0925618-4

Eräjärventie 1591 c/o Eräjärven kehittämisyhdistys

35220 Eräjärvi

Toimitusjohtaja Päivi Sillanpää

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Rekisterin nimi

Vesiosuuskunnan vedenottamon kameravalvontarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään turvallisuuden varmistamiseksi ja rikos-, vahinko- tai onnettomuustilanteiden selvittämiseksi vedenottamolla.

Säännönmukaiset tietolähteet

Vain vedenottamolla on tallentava valvontakamera.

Tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Tietoja luovutetaan tarvittaessa vain kohdassa 4 mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


Tarkastusoikeus
Henkilöllä on henkilötietolain 26-28§ mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä  häntä koskevia tietoja on tallennettu vesiosuuskunnan kameravalvontarekisteriin.

Henkilöllä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat, tallenteiden sisältämät tiedot henkilötietolaissa tarkemmin määritellyin oikeuksin ja rajoituksin.

Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina mainittuun osoitteeseen. Vastaus lähetetään postitse.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Paperista aineistoa säilytetään toimistolla lukitussa tilassa. Hävitetään silppuamalla.
Sähköisessä muodossa olevat asiakirjat ja tiedot on suojattu tietoturvakäytännön mukaisesti käyttäjätunnuksilla ja ulkoista tunkeutumista vastaan palomuurilla. Vain käyttöoikeuden saaneet henkilöt voivat päästä tietoihin käsiksi.

Go to top